Cena usługi Sprzątania Funeralnego oraz Dezynfekcji indywidualna.

Uzależniona od zastanego stanu miejsca zdarzenia.