Sprzątanie po zmarłym mieszkań Hoteli,Hosteli, piwnic, komórek, w których znaleziono  zwłoki w stanie rozkładu lub doszło do zabójstwa, samobójstwa, rozboju, wypadku losowego, upadku z wysokości …

Sprzątamy po samobójstwie zabójstwie  

Klatki schodowe, zadaszenia klatek schodowych, chodniki, ulice, piwnice, komórki, elewacje budynków z krwi i śladów organicznych powstałych w skutek zabójstwa, samobójstwa, wypadku losowego,rozboju,upadku z wysokości …

Miejsce w którym doszło do w/w zdarzeń po zakończeniu czynności ratowniczo – dochodzeniowej często zostaje ponownie udostępnione niestety bez usunięcia śladów zajścia.Taka sytuacja jest niekomfortowa i zagraża zdrowiu mieszkańców.

Po wykonaniu przez naszą Firmę  prac miejsce w którym doszło do w/w zdarzenia zostaje przywrócone do stanu z przed zdarzenia, jest bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń biologicznych, pomieszczenie w którym doszło do rozkładu zwłok jest wolne od skażenia i fetoru. Skażone elementy są wywożone w specjalistycznych zbiornikach do utylizacji.

Tel. 24 h /7 dni

+48 605 140 004  lub  +48 605 907 004